ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek  (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.zsiregetok.com online áruházban történő megrendelés, vásárlás  esetén.

Szolgáltató

felelősséget vállal a megrendelt és raktáron lévő termékek 2 munkanapon belüli postázására, aminek a kiszállítási ideje országosan 1-5 munkanap. RAK szám kérhető ha Vásárló nyomon szeretné követni csomagját.
Weboldal címe:  www.zsiregetok.com
E-mail cím: info@zsiregetok.com

Általános rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF  a Szolgáltató internetes áruházában (a továbbiakban: webáruház) található valamennyi termék (a továbbiakban termék) megvásárlásának jogi feltételeit, a  megrendelést leadó vásárló (a továbbiakban: Vásárló) és a Szolgáltató jogait, kötelezettségeit szabályozza.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF  rendelkezéseinek módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 3. A Webáruházban található bármely Termék megvásárlására vonatkozó szerződés külön írásba foglalás nélkül, a termék végleges megrendelésének Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre.A szerződést Szolgáltató a megrendelési számon tartja nyilván. a szerződés nyelve magyar.
 4. A megrendelések leadása a www.zsiregetok.com internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.zsiregetok.com webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.
 5. A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére.
 6. Az ÁSZF Vásárló általi előzetes tanulmányozásának, megismerésének és elfogadásának minősül, ha a Vásárló a megrendelését az 5. pontban részletezett úton leadja.

A megrendelhető termékek köre, a szolgáltatás igénybevétele

 1. Megrendelhető termék a Webáruházban található valamennyi árucikk. A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről Vásárló a termékekhez tartozó konkrét oldalon tájékozódhat.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, Szolgáltató a vásárlót erről írásban, a vásárló email címére küldött üzenetben haladéktalanul tájékoztatja, és részére az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja 30 napon belül.
 3. Szolgáltató a hibás terméket díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget a Vásárló nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük, a vásárlót csupán a postaköltség terheli. Utóbbi esetben az előre kifizetett ellenértéket a hiba jelzésétől számított 30 napon belül Szolgáltató visszafizeti. A termék hibáját Vásárló az ügyfélszolgálaton jelezheti.
 4. A termék mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítási és csomagolási díjat. Ez a díj külön tételként jelenik meg a visszaigazoláson és a számlán. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.
 5. A Termékek webáruházban megjelenített képei  eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Az egyes termékeknél megjelenítésre kerülő  leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. Az esetleges elírásokért, téves adatokért  a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. Szolgáltató a választható szállítási módokat és határidőket külön szabályozza (Szállítási és fizetési feltételek)
 7. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben

7.1.   Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, és ott megrendelést adjon le.

7.2.   A Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

7.3.  Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 1. A Webáruház megtekintése nincs előzetes regisztrációhoz kötve.
 2. Webáruházunkban regisztrált látogatók vásárolhatnak. A regisztráció során megadott adatai (pl. számlázási, szállítási cím) alapbeállításként tárolódnak. Az alapbeállítás adatait bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban változtathatja meg.

Akciók, kedvezmények

 1. Szolgáltató jogosult a webáruházban kínált termékekre, illetve a szállítási díjra vonatkozóan akciókat, kedvezményeket meghirdetni.
 2. A Vásárló az akcióról, kedvezményekről a webáruházban közzétett információk alapján tájékozódhat, az abban leírtak alapján jogosult az engedményre, kedvezményre.

Reklamáció kezelése 

 1. Vásárlónak jogában áll reklamálni, ha a Szolgáltató teljesítése hibás volt. Hibás teljesítésnek minősül többek között, ha a kiszállított termék minőségileg hibás volt, nem a megrendelt  termék került kiszállításra, vagy  a megrendelés teljesítésére vonatkozóan a Vásárlónak egyéb észrevétele van.
 2. A Vásárlónak   a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell reklamációját, kifogását közölni. A  hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölt kifogás kellő időben közöltnek  minősül.
 3. Panaszát, reklamációját a vásárló e-mail útján a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére küldheti (info@zsiregetok.com), melyekre Szolgáltató igyekszik a leghamarabb reagálni, várhatóan munkanapokon 08.00-16.00 óra között.
 4. Szolgáltató a reklamációban foglaltakat kivizsgálja, annak eredményéről, intézkedéséről a Vásárlót e-mailen értesíti.
 5. A termék kicserélésére, vagy a vételár visszatérítésére irányuló igény  jogossága esetén Szolgáltató a termék visszaküldésétől számított  15 napon belül intézkedik a cseretermék  saját költségén történő kiszállításáról, illetve a vételár  visszautalásáról.

Elállási jog

A megrendelésektől való elállási jog gyakorlását a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

 1. a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 napig gyakorolhatja.
 2. Vásárló az elállási nyilatkozatát email-ben teheti meg  a info@zsiregetok.com e-mail címre elküldve, valamint közölnie kell e-mail címét és azt a bankszámlaszámot, ahová Szolgáltató a visszatérítendő összeget átutalhatja. Hiányos adatközlés, esetén Szolgáltató a fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.
 3. Kézhezvételi időpont bolti átvétel esetében a pénztárbizonylat kiállításának időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.
 4. Vásárló a sértetlen terméket, saját költségén küldi vissza a Szolgáltató telephelyének címére, ennek módjáról a Szolgáltató ügyfélszolgálatával egyeztethet. Szolgáltató a vételárat az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 30 napon belül visszatéríti.
 5.  Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltató nem veszi át.
 6. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például fotókönyv), amely hang-vagy képfelvételt tartalmaz, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Választható fizetési módok

1)      Utánvétes fizetés:

 • előre semmit nem kell utalnia, csak a csomag átvételekor kell fizetnie a megrendelt termékekért
 • FONTOS: a diszkréció miatt a csomagon nem tüntetünk fel semmilyen, a belső tartalomra történő utalást!